ושמו אחד

ושמו אחד

By יעקב שראל רוזנבלט אסף מלאך (Author)

$19.99 $0.00 /
Subscription

Remind customers of offers like free shipping and lifetime warranties.

שיבת ציון היא תנועת ההתכנסות של עם ישראל בארצו, אך היא גם מעבר מעמדה של הישרדות בתנאי גלות לחיים של חזון רוחני לאנושות. מהו חזון זה וכיצד עלינו ליישמו במציאות של ריבונות יהודית וגלובליזציה עולמית
הס
פר שלפניכם מציב בקִדמת הבמה את היחס בין ישראל ובין דתות אחרות ואת ערכן של דתות העולם כנקודות מפתח להבנת ייעודו של עם ישראל בזמננו
”ושמו אחד” מציב סדר יום עולמי ישן-חדש ברוחו של צפניה הנביא החוזה התחדשות של אחוות האנושות על אדני המוסר והקודש: ”לקרוא כולם בשם ה’ לעבדו שכם אחד״
”ושמו אחד” מורכב פרקים פרקים העוסקים בדבריהם של הנביאים וחכמי ישראל לאורך הדורות ורוקמים סיפור שיש בו כדי להעמיק את המבט בקשר שבין ישראל לדתות העולם ואף לרפא אותו. סיפור זה מתרומם מעל המאבקים ההיסטוריים והמלחמות העכשוויות – ואף מעל האיום הפיזי והזהותי שעימו מתמודדת מדינת ישראל בזמננו – אך בלי להתעלם מהם. זהו ספר המבקש להרחיב את המבט אל האופקים הגדולים שנפתחו בפני ישראל והעולם בדורנו
בית המדרש לישראל והאנושות מבית רשת אור תורה סטון עוסק בעיון ויצירה – הגותיים והלכתיים – בנושא ישראל והעמים. בית המדרש משלב תחומי ידע שונים מתוך הדהוד מתמיד בין המקורות לבין המציאות, והוא מקדם תוכניות ופעילויות במרחבים מגוונים בקרב החברה הישראלית ובמישור הבין־לאומי והבין־דתי
Only 1 in stock
Available for pickup
In stock at Beverly Hills Store | Usually ready in 2-4 days

In stock at Beverly Hills Store

ושמו אחד| עברית

Available for pickup

Beverly Hills Store

Usually ready in 2-4 days

9047 W Olympic Blvd
Beverly Hills CA 90211
ארצות הברית

+13108159118

Recently viewed

You may also like