שותפות נהדרת

שותפות נהדרת

By רב יונתן זקס (Author)

$21.99 $0.00 /
Subscription

Remind customers of offers like free shipping and lifetime warranties.

נלהב, מלומד, נחקר ביסודיות ומנומק יפה, השותפות הגדולה טוענת לא רק שמדע ודת מתאימים, אלא שהם משלימים זה את זה - ושהעולם זקוק לשניהם
״לאתאיזם ראוי יותר מהאתאיסטים החדשים", קובע הרב יונתן סאקס
"שהמתודולוגיה שלו מורכבת מביקורת על הדת מבלי להבין אותה, ציטוט
של טקסטים ללא הקשרים, נקיטת חריגים ככלל, בלבול בין אמונה עממית לתיאולוגיה רפלקטיבית, התעללות, לעג ודמוניזציה. אמונה דתית והחזקתה באחריות לפשעים הגדולים נגד האנושות. הדת גרמה נזק; אני מודה בזה. אבל התרופה לדת רעה היא דת טובה, לא שום דת, כשם שהתרופה למדע רע היא מדע טוב, לא נטישת המדע." טענת הנגד של הרב סאקס היא שדת ומדע הן שתי נקודות המבט המהותיות המאפשרות לנו לראות את היקום בעומקו התלת מימדי. המדע מלמד אותנו מאיפה אנחנו באים. הדת מסבירה לנו למה אנחנו כאן. מדע הוא חיפוש אחר הסבר. דת היא חיפוש אחר משמעות. היו זמנים שבהם הדת ניסתה להשתלט על המדע. והיו זמנים, כולל שלנו, שבהם מאמינים שאנחנו יכולים ללמוד את כל מה שאנחנו צריכים לדעת על משמעות ויחסים באמצעות ביוכימיה, מדעי המוח ופסיכולוגיה אבולוציונית. בהסתכלות מרתקת זו על התלות ההדדית בין דת ומדע, מסביר הרב סאקס מדוע שתי הדעות שגויות באופן טרגי
Only 1 in stock
Available for pickup
In stock at Beverly Hills Store | Usually ready in 2-4 days

In stock at Beverly Hills Store

שותפות נהדרת| אנגלית

Available for pickup

Beverly Hills Store

Usually ready in 2-4 days

9047 W Olympic Blvd
Beverly Hills CA 90211
ארצות הברית

+13108159118

Recently viewed

You may also like