שלום כיתה א

שלום כיתה א

By Hebrew (Author)

$48.99 $0.00 /
Subscription

Remind customers of offers like free shipping and lifetime warranties.

ההורה הוא המורה הראשון והחשוב ביותר של הילד. הלוח, השיתוף והעבודה המשותפת מחזקים את הביטחון העצמי של הילד ומהווים גורם חשוב בהתפתחותו האינטלקטואלית והרגשית. ההערכה מתחלקת לשלוש פעילויות: פעילות 1 - תרגול מיומנויות למידה. הפעילות כוללת 36 פעילויות משחק העוסקות בנושאים הבאים: חשבון, יחסי גודל, התמצאות במרחב, צורה וצבע, הבחנה בפרטים, רצף. פעילות 2 - תיאום וכתיבה ראשונית. 36 פעילויות לתרגול מוטוריקה עדינה על לוחות מחקים. הפעילויות השונות הן בנושאים הבאים: מעקב אחר קו, בניית השלם, דמות ורקע, מבוך, העתקת תבנית, השלמת תבנית, רצף על ידי שינוי כיוון או גודל, תרגול כתיבת מספרים ואותיות. פעילות 3 - משחקי רשת (תרגום מדו-ממד לתלת-ממד). מפתחת התמצאות במרחב, ראייה תלת מימדית וזיכרון מרחבי וויזואלי. מכיל 16 כרטיסי דגם לבנייה ותבניות מיוחדות לחשיבה עצמית. לגילאי 5+ מה בקופסה ערכת משחק עם 72 פעילויות שונות, 5 צפרדעים מפלסטיק, שולחן עבודה מפלסטיק, עט מחיק עם ספוגית, 20 פירמידות, 16 כרטיסי דגם, חוברת להורים, הוראות מפורטות
Available for pickup
In stock at Beverly Hills Store | Usually ready in 2-4 days

In stock at Beverly Hills Store

שלום כיתה א| Hebrew

Available for pickup

Beverly Hills Store

Usually ready in 2-4 days

9047 W Olympic Blvd
Beverly Hills CA 90211
ארצות הברית

+13108159118

Recently viewed

You may also like