בית המשפט העליון

בית המשפט העליון

By Zamir Yitzhak (Author)

$31.99 $0.00 /
Subscription

Remind customers of offers like free shipping and lifetime warranties.

ספר זה נועד לכל מי שמתעניין בבית המשפט העליון ובטענות הנשמעות כלפיו


לאחרונה הועלו הצעות לשינוי הסמכות של בית המשפט העליון והשיטה לבחירת השופטים. ההצעות נסמכות על טענות אחדות: שבית המשפט מוטה בשיק
ול דעתו לערכים ליברליים (יש הקוראים להם שמאליים); שהוא חורג מסמכותו ופולש לתחומים השמורים במדינה דמוקרטית לממשלה ולכנסת; שהוא פוגע בעיקרון של הפרדת רשויות וביכולת המשילות של השלטון, וכתוצאה מכך גורם נזק לציבור ולמדינה
הספר מציב שלוש מטרות: ראשית, להציג תמונה אמיתית של בית המשפט העליון, ובעיקר של הביקורת השיפוטית על רשויות השלטון; שנית, להתמודד עם הביקורת הנשמעת על הרכבו ועל תפקודו של בית המשפט העליון; ושלישית, להסביר כי פגיעה בביקורת השיפוטית, על פי ההצעות שפורסמו ברבים, תהיה פגיעה קשה בציבור: בשמירה על שלטון החוק, במאבק נגד שרירות ושחיתות שלטוניות ובהגנה על זכויות אדם

פרופ’ יצחק זמיר היה מרצה ודיקן בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, היועץ המשפטי לממשלה ושופט בית המשפט העליון. בין שאר תפקידיו שימש יו”ר הוועדה לבחינת סדרי הבחירה של שופטים, כתב ספרים אחדים וזכה בפרסים רבים, בהם פרס ישראל
Available for pickup
In stock at Beverly Hills Store | Usually ready in 2-4 days

In stock at Beverly Hills Store

בית המשפט העליון| Hebrew

Available for pickup

Beverly Hills Store

Usually ready in 2-4 days

9047 W Olympic Blvd
Beverly Hills CA 90211
ארצות הברית

+13108159118

Recently viewed

You may also like