מחכה לתשובה

מחכה לתשובה

By הרבנית ימימה מזרחי (Author)

$18.99 $0.00 /
Subscription

Remind customers of offers like free shipping and lifetime warranties.

א היו ימים טובים לישראל כט”ו באב וכיום הכיפורים– למה
מפני שאלה שני ימים שבהם אנו מחכים לתשובה; ירְִצהֶ? אֶרְצהֶ
אני? נתְִרַצהֶ? שני ימים שבהם התשובה ”מצאתי, מּצָאָתִי אתֵ
שֶׁאָהֲבהָ נפַשְִׁי” מ
הדהדת בחלל האוויר
הספר הזה הוא מעין קובץ תשובות לשאלות שנשאלות כל העת
זו לא משנה סדורה. אין צורך לקרוא בו לפי הסדר. היכן שתפתחו
ייִפּתַָח לכם שַׁעַר בעְֵּת נעְִילתַ שַׁעַר
הספר הזה הוא יד מושטת. הוא מנסה לאחות שברי לוחות. בין אח
לבין אחות, בין אהוב לבין אהובתו. תנו אותו ליקיריכם. כל כולו –
סליחה. כל כולו רצון ליפול האחד לזרועות רעהו בפיוס גדול
יחד, ננסה להמציא מחילה לפני שעת הנעילה
Available for pickup
In stock at Beverly Hills Store | Usually ready in 2-4 days

In stock at Beverly Hills Store

מחכה לתשובה| עברית

Available for pickup

Beverly Hills Store

Usually ready in 2-4 days

9047 W Olympic Blvd
Beverly Hills CA 90211
ארצות הברית

+13108159118

Recently viewed

You may also like